Yhteystiedot

Hangonväylä Oy

Tilavuokraukset
Sami Karvonen LKV

Periäistentie 65, 05200 Rajamäki

Puh. 040 342 7170

Tietosuojaseloste - Hangonväylä Oy  

Tämä on yrityksen henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Hangonväylä Oy

Niemimäentie 86 

01900 Nurmijärvi

Y-tunnus: 2188442-3

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Nimi/asema    Ilkka Immonen / Yrittäjä (omistaja)

puhelin           0400 100 392

sähköposti      vihema@kolumbus.fi

postiosoite:     kuten yllä

Rekisterin nimi

Hangonväylä asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde, sopimus, toimeksianto tai yrityksen oikeutettu etu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- sopimusten ja toimeksiantojen toteutus

- palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen

- laskutus ja perintä

- asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta

- rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään rekisteröidyn seuraavia perustietoja:

- etu- ja sukunimi

- osoite

- syntymäaika

- henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

- markkinointiluvat - ja kiellot

- mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimustiedot

Tietojen säilytysaika

Vuokrasopimus/asiakastietoja säilytetään kolme (3) vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä vuokrasopimusten kansioissa.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

Tietojen luovutus

Henkilötietietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset, salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Hangonväylä Oy

Niemimäentie 86 

01900 Nurmijärvi